Moji žadatele

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Moji žadatele

Každý přihlášený uživatel portálu má v menu dostupnou položku Moji žadatelé. Přehled slouží pro evidenci žadatelů, které uživatel portálu spravuje. Další žadatele je možné založit tlačítkem Přidat dostupným nad seznamem. V přehledu jsou hodnoty sloupce Žadatel prezentovány formou odkazu pro otevření detailového formuláře žadatele.

 

Přehled žadatelů obsahuje:

• Žadatel – obchodní název právnické osoby nebo jméno fyzické osoby subjektu žadatele

• Datum narození – údaj dostupný pouze pro žadatele fyzické osoby – občana

• IČO – údaj identifikačního čísla vyplněný pro právnické a fyzické podnikající osoby žadatele

• Právní forma – hodnota právní formy zvolená v detailu žadatele z číselníku

• Email vlastníka žadatele – e-mailová adresa uživatele, který je správcem účtu žadatele. Ve většině případů se jedná o e-mail uživatele, který subjekt žadatele do portálu založil.

• Vlastník žadatele – příjmení a jméno uživatele, jehož uživatelský účet je správcem účtu žadatele. Ve většině případů se jedná o e-mail uživatele, který subjekt žadatele do portálu založil.

• Počet žádostí – hodnota počtu podaných žádostí. Jedná se o sumu žádosti evidovaných v detailu žadatele na záložce Podané formuláře