Úvodní stránka

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Úvodní stránka

Portál je základní dílčí aplikací IS FP HMP určena pro veřejnost. Na portálu je především řešena agenda evidence uživatelských účtů žadatelů, jejich správa subjektů žadatelů a správa podaných formulářů žádostí a vyúčtování. V administrátorské části probíhá správa formulářů po stránce nastavení termínů zveřejnění, podání Od – Do aj. konfigurační náležitosti včetně správy verzí formulářů žádostí/vyúčtování. Na portálu jsou zveřejněna open data o projektech podpory od MHMP.

 

Aplikace produkční verze portálu běží na adrese:

http://granty.praha.eu/GrantyPortal/default