Přihlášení

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Přihlášení

Registrace uživatele

Uživatel musí mít v aplikaci registrovaný uživatelský účet, aby mohl jako žadatel připravit podání žádosti o podporu. Na úvodní stránce se nepřihlášenému uživateli nabízí v meny položka Registrace uživatele. Zvolením se zobrazí jednoduchý formulář k vyplnění údajů potřebných k registraci a tímto k založení uživatelského účtu.

Formulář pro registraci uživatele obsahuje:

• Titul před a za jménem

• Jméno a příjmení – jméno a příjmení uživatelského účtu; povinné údaje

• E-mail – na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán jednorázový ověřovací kód potřebný k dokončení registrace. Zároveň je tato e-mailová adresa přihlašovacím jménem.

 

Tlačítkem Získat ověřovací kód je provedeno generování hesla a e-mailové notifikace doručené na zadaný e-mail.

• Ověřovací kód – pole pro opsání ověřovacího kódu přijatého e-mailovou zprávou; povinné pole pro dokončení registrace

• Heslo – pole pro zadání hesla pro přihlašování; povinné pole pro dokončení registrace

 

Tlačítkem Dokončení registrace je založen uživatelský účet a obratem je možné přihlášení.

 

Přihlášení

Uživatel, který má v systému registrován uživatelský účet, zvolí tlačítko PŘIHLÁŠENÍ v pravém horním rohu úvodní stránky aplikace. Uživatel do zobrazeného okna vepíše svou přihlašovací e-mailovou adresu a heslo. V případě neúspěšného přihlášení může akci zopakovat nebo provést obnovu hesla přes odkaz Zapomenuté heslo.

 

Úprava údajů na uživatelském účtu včetně změny hesla

Přihlášený uživatel na portálu zvolí v horizontálním menu tlačítko svého příjmení a jména. Tímto je otevřen detail uživatele Můj účet. V detailu se dle potřeby provede změna údajů o uživateli, konkrétně tituly před a za jménem, jméno a příjmení a telefonní kontaktní údaje. Zde je možná změna přihlašovacího jména, tedy e-mailové adresy. Provedené změny se potvrdí tlačítkem Uložit.

 

Ztráta hesla, změna hesla

Zvolením tlačítka PŘIHLÁŠENÍ na úvodní obrazovce, je zobrazeno přihlašovací okno. Jeho součástí je odkaz Zapomenuté heslo. V otevřeném formuláři se nabízí k vyplnění pole pro Přihlašovací jméno (e-mail) a tlačítko Zaslání náhradního hesla. Po použití tlačítka je systémem generována a zaslána e-mailová zpráva s dočasně platným jednorázovým heslem. Po přihlášení dočasným heslem je potřeba v detailu uživatele (Můj účet) provést zadání nového hesla. Jako původní heslo se vyplní dočasné heslo právě použité pro přihlášení.

 

Pro potřebu změny hesla se postačuje přihlásit a v pravém horním rohu se přes jméno přihlášeného uživatele dostat do detailu Můj účet. Zde je tlačítko Změnit heslo, které otevírá samostatný detail pro zadání hesla původního a nového. Nové heslo je potřeby vyplnit 2x. Tlačítkem Změnit heslo je změna potvrzena, další přihlášení je úspěšné pouze v případě zadání nového hesla.