Hledání podle žadatele

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Hledání podle žadatele

Přehled je dostupný všem uživatelům portálu, tedy i nepřihlášenému uživateli z řad veřejnosti. Přehled nabízí kompletní přehled aktuálně i historicky poskytnutých podpor od HMP s možností zobrazení detailních údajů.

 

Nad přehledem je tzv.  prefiltr s parametry pro hledání záznamů podle identifikátorů:

• Název žadatele – hledání podle úplného nebo částečného názvu žadatele

• Obec – hledání podle obce sídla/bydliště příjemce podpory

• Právní forma – hledání podle evidované právní formy příjemce podpory

• IČO – identifikační číslo žadatele právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající

• Rok podpory OD – DO – zadání hodnot pro určení rozmezí roku trvání podpory

 

V samotném přehled projektů, se zobrazují záznamy kompletní nebo v zúženém výběru na základě nevyužitého nebo naopak dle aplikovaného prefiltru nad seznamem.

 

Přehled žadatelů obsahuje:

• IČO – identifikační číslo žadatele právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající

• Právní forma –evidovaná právní forma příjemce podpory

• Název žadatele – hodnota je prezentována formou odkazu pro otevření detailu žadatele a jeho přehledu čerpání podpor

• Obec –obec sídla/bydliště příjemce podpory

• Počet projektů – sumární údaj o počtu všech projektů ve všech stavech

• Souhrn přidělených částek – celková částka v Kč přidělená příjemci za všechny historicky řešené projekty. Přidělená částka je vedena pouze u schválených projektů.