Detail žadatele

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Detail žadatele

Detail žadatele umožňuje uživatelům náhled na základní (povinně zveřejňované) údaje o žadateli spolu s historickým přehledem jeho čerpání podpory od HMP. Jedná se o detailový formulář, který je shodný při otevření z přehledu Hledání podle grantových oblastí nebo Hledání podle žadatele.

 

Detail žadatele je členěn na několik základních skupin/sekcí údajů a přehledových tabulek.

 

• Sekce základní informace eviduje údaje v rozsahu:

Název, IČO, Právní forma žadatele, dále Adresa sídla/bydliště příjemce podpory. Údaje jsou platné k období schválení podpory.

 

• Sekce roční přehled čerpání eviduje záznamy za roky čerpání podpory v rámci alespoň jednoho projektu v daném roce.

Přehled obsahuje sloupce v rozsahu:

Rok podpory, Počet projektů, částky Nákladů, Požadováno a Přiděleno v Kč. Poslední řádek seznamu je sumační pro zobrazované částky.

 

• Sekce detailní přehled grantů eviduje záznamy za roky čerpání podpory s tím, že jsou na samostatném řádku rozepsány jednotlivé přidělené podpory.

Přehled obsahuje sloupce v rozsahu:

Rok od, Rok do, Název projektu, Stav projektu, Oblast dotace, částky Nákladů, Požadováno, a Přiděleno v Kč.

Hodnota ve sloupci Název projektu je prezentována formou odkazu pro otevření detailu projektu. Detail projektu je popsán v přechozí kapitole.