Hledání podle grantových oblastí

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Hledání podle grantových oblastí

Přehled je dostupný všem, tedy i nepřihlášenému uživateli z řad veřejnosti. Přehled nabízí kompletní přehled aktuálně i historicky poskytnutých podpor od HMP s možností zobrazení detailních údajů s přehledem čerpání.

 

Nad přehledem je tzv.  prefiltr s parametry pro hledání záznamů podle identifikátorů:

•  Název oblasti – rozbalovací seznam oblastí, v rámci kterých HMP poskytuje podporu

• Název žádosti – hledání podle úplného nebo částečného názvu projektu/žádosti

• Název žadatele – hledání podle úplného nebo částečného názvu žadatele

• Rok podpory OD – DO – zadání hodnot pro určení rozmezí roku trvání podpory

• Stav žádosti – rozbalovací seznam se stavy, který může projekt ve svém životním cyklu nabývat. Jedná se o průběžné nebo koncové stavy projektů při/po jejich hodnocení.

• IČO – identifikační číslo žadatele právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající

 

V samotném přehled projektů, se zobrazují záznamy kompletní nebo v zúženém výběru na základě nevyužitého nebo naopak dle aplikovaného prefiltru nad seznamem.

 

Přehled projektů obsahuje:

•Rok od a Rok do – údaje o roku trvání projektu od a do. U jednoletých projektů jsou hodnoty roku stejné u víceletých pak v rozmezí např. 2019 - 2022

• Číslo projektu – unikátní označení projektu v rámci grantové oblasti a příslušného roku vyhlášení

• Název projektu – hodnota je prezentována formou odkazu pro otevření detailu čerpání podpory za daný projekt

• Grantová oblast – údaj identifikující oblast, do které je projekt zařazen

• Název žadatele – hodnota je prezentována formou odkazu pro otevření detailu žadatele a jeho přehledu čerpání podpor

• Stav projektu - aktuální stav odpovídající stavu dle procesu hodnocení žádosti v interní část IS FP HMP

• Přidělená částka – částka přidělená od HMP k danému projektu; hodnota zobrazovaná v Kč