Detail projektu

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Detail projektu

Detail projektu umožňuje náhled na základní údaje o poskytnuté podpoře. Veškeré údaje jsou pouze pro čtení. Zjištěné nesrovnalosti je možné řešit pouze přes pracovníky MHMP za příslušné grantové pracoviště.

 

Detail je členěn na několik základních skupin údajů a přehledových tabulek:

• Sekce základních informací evidují identifikační údaje o projektu v rozsahu:

Číslo projektu, Stav, Název, Program a textové položky Účel dotace a Popis.

 

• Sekce dotační období obsahuje rok podpory projektu (rok vyhlášení), rok trvání podpory od (rok počáteční) a rok trvání podpory do (Rok ukončení) realizace projektu.

 

• Sekce seznam usnesení projektu je naplněn identifikátory k záznamu usnesení, ve kterém byla podpora řešena a schválena, konkrétně s údaji v rozsahu:

Číslo usnesení, Datum usnesení, Schválil (RHMP / ZHMP), Částka přidělená v Kč, Číslo smlouvy

 

• Rozpis částek je naplněn záznamy s částkami náklady, požadovaná, přidělená a vyčerpaná v Kč. Přehled má jeden řádek u jednoletého projektu. Více řádků je zobrazeno u víceletých projektů, v takovém případě je užitečný zobrazený sumární řádek.