Moje žádosti

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Moje žádosti

Každý přihlášený uživatel portálu má v menu dostupnou položku Moje žádosti. Přehled slouží pro evidenci dosud podaných formulářů žádostí a vyúčtování všech žadatelů uživatele. Přehled neumožňuje založení nových záznamů, slučuje záznamy ze záložky Podané formuláře v detailech žadatelů, které přihlášený uživatel řeší jako správce (vlastník) nebo oprávněná osoba. V přehledu jsou hodnoty sloupce Žadatel prezentovány formou odkazu pro otevření detailového formuláře žadatele. Hodnoty sloupce Podaný formulář jsou prezentovány formou odkazu pro otevření detailu podaného formuláře.

 

Přehled žádostí obsahuje:

• Žadatel - obchodní název právnické osoby nebo jméno fyzické osoby subjektu žadatele

• Oblast dotace – hodnota oblasti dotace, v rámci které je podán formulář žádosti/vyúčtování. Může se jednat např. o oblast školství, památek aj.

• Datum podání – datum a čas úspěšného podání formuláře na server MHMP

• Kód stažení formuláře – jedná se o unikátní hodnotu pro označení formuláře žádosti/vyúčtování. Kód je nastaven administrátorem systému před zveřejněním formuláře

• Kód podání – identifikátor podaného formuláře; kód podání slouží pro jednoduchou identifikaci formuláře podaného na server MHMP, může tak identifikovat i verzi stejného formuláře opakovaně podaného např. po opravě údaje v již podaném formuláři

• Počet projektů – nabývá hodnoty 1 až n; počet projektů větší než jeden závisí na typu formuláře žádosti, protože některé oblasti podpory umožňují ve formuláři jedné žádosti evidovat specifickou část (údaje o projektu) vícekrát. Běžný stav je jedna žádost = jeden projekt.

• Typ formuláře – údaj nabývá hodnoty Žádost o grant nebo Žádost o vyúčtování

• Aktuální stav žádosti – výchozí stav Podaná se mění v závislosti na změnách stavu v interní části IS FP HMP, tedy podle procesu hodnocení a (ne)schválení žádosti pracovníky grantových pracovišť MHMP.

• Podaný formulář – odkaz Detail umožňuje otevření detailu podaného formuláře