Formuláře žádosti a vyúčtování

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Formuláře žádosti a vyúčtování

Pro administrátora MHMP je určena položka Formuláře žádostí a vyúčtování v hlavním menu portálu. Jedná se o přehled historických a aktuálních formulářů žádostí a vyúčtování s možností jejich konfigurace. Konfigurace formulářů mj. umožňuje správu termínu zveřejnění, řízení termínů podání OD-DO, vystavení nové verze dříve vystaveného formuláře a další.

Nad přehledem je tzv. prefiltr pro rychlé vyhledání formulářů dle právě jedné zvolené oblasti a dle platnosti. Za platný formulář se považuje takový, kterému nepominul termín podání DO. Protože se většinou řeší správa aktuálně platných formulářů, je v parametru prefiltru Jen platné jako výchozí hodnota nastavena „Ano“. Tímto způsobem se uživatel rychleji dostane k nabídce pouze formulářů s aktuálně termínově otevřeným oknem pro příjem od žadatelů.

 

Přehled formulářů obsahuje údaje:

• Název – stručný popis identifikující formulář; hodnota je prezentována

• Typ formuláře – nabývá hodnot Žádost o grant a Žádost o vyúčtování

Oblast dotace – hodnoty jsou plněny dle systémového číselníku názvy oblastí dotace shodné s hodnotami v rozbalovacím seznam prefiltru Oblast dotace nad seznamem

• Rok – rok vyhlášení

• Podání od a do – datum a čas pro spuštění a ukončení příjmu žadatelem podávaných vyplněných formulářů

• Zveřejnění – datum a čas zveřejnění formuláře; údajem se určuje, kdy se žadatelům začne nabízet ke stažení v jejich detailu žadatele

• Stáhnout – odkaz pro stažení formuláře. Mj. slouží pro kontrolu, zda je žadatelům dostupná správná verze formuláře např. po publikování opravné verze formuláře. Zobrazovaná ikona ikona_zfo a ikona_fo indikuje, zda se jedná o formulář typu offline či online.

• Platný – příznak indikuje platnost formuláře, tj. zda je žadatelům dostupný ke stažení. Platnost je řízena datem a časem Podání do. Po pominutí tohoto termínu je příznak Platný nezatržen.