Formulář - nastavení

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Formulář - nastavení

V detailu formuláře jsou pro administrátora dostupné k editaci všechny důležité parametry. Výchozí nastavení formuláře je stanoveno dodavatelem systému a není žádoucí je později měnit. Administrátor FP HMP by měl mít potřebu řešit pouze udržování aktuálního termínu Podání od a Podání do případně Data zveřejnění. Dále se bude řešit už jen vystavení nové verze formuláře.

V přehledové tabulce Verze formuláře je evidována historie vydaných formulářů. Právě jedna nejnovější verze by měla být ve stavu Publikováno, dřívější verze musí mít stav Nahrazeno novou verzí. Není nutné vždy zakládat novou verzi formuláře např. když dojde jen ke drobným textovým korekcím v obsahu formuláře. Pak stačí přehrát původní zfo soubor formuláře tím aktuálním z disku.

Postup vydání nové verze formuláře:

Tlačítkem Přidat verzi je zobrazen detail pro zadání čísla verze a data platnosti nové verze formuláře a pole pro výběr formuláře z disku. Uvedeným číslem verze by měla být dodržena číselná řada použitá u řešeného formuláře, tedy většinou o jedno vyšší než stávající. Uživatel provede načtení poslední verze formuláře ve formě zfo souboru. Změny potvrdí tlačítkem Uložit. Po návratu na přehled verzí by mělo být provedeno upravení předchozí verze tak, že bude tlačítkem Provést přechod provedena změna stavu z Publikováno na Nahrazeno novou verzí.

Od provedení výše uvedených kroků se uživatelům žadatele nabízí ke stahování pouze nově publikovaná verze formuláře.