Detail podaného formuláře

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Detail podaného formuláře

V detailu podaného formuláře je rekapitulace údajů zobrazovaných v kompletním přehledu podaných formulářů v Moje žádosti nebo v záložce Podané formuláře v detailu konkrétního žadatele. Údaje v detailu jsou pouze pro čtení.

 

Detail podaného formuláře obsahuje údaje:

• Aktuální stav žádosti – výchozí stav Podaná se mění v závislosti na změnách stavu v interní části IS FP HMP, tedy podle procesu hodnocení a (ne)schválení žádosti pracovníky grantových pracovišť MHMP.

• Oblast dotace – hodnota oblasti dotace, v rámci které je podán formulář žádosti/vyúčtování. Může se jednat např. o oblast školství, památek aj.

• Datum podání – datum a čas úspěšného podání formuláře na server MHMP

• Počet projektů – nabývá hodnoty 1 až n; počet projektů větší než jeden závisí na typu formuláře žádosti, protože některé oblasti podpory umožňují ve formuláři jedné žádosti evidovat specifickou část (údaje o projektu) vícekrát. Běžný stav je jedna žádost = jeden projekt.

• Kód stažení formuláře – jedná se o unikátní hodnotu pro označení formuláře žádosti/vyúčtování. Kód je nastaven administrátorem systému před zveřejněním formuláře

• Kód podání – identifikátor podaného formuláře; kód podání slouží pro jednoduchou identifikaci formuláře podaného na server MHMP, může tak identifikovat i verzi stejného formuláře opakovaně podaného např. po opravě údaje v již podaném formuláři

• Typ formuláře – údaj nabývá hodnoty Žádost o grant nebo Žádost o vyúčtování