Seznam sestav

 

Modul 'Sestavy' obsahuje seznam již existujících statistických sestav.

Sestavy jsou v seznamu uspořádány do hierarchické stromové struktury, která obsahuje složky sestav a odkazy na jednotlivé sestavy. Na jednu sestavu může odkazovat více odkazů, které mohou být umístěny v různých částech stromové struktury.

 

Úvod  Next

Po přihlášení do aplikace se zobrazí hlavní složky a existující statistické sestavy ve stromové struktuře.

 

Každá položka v seznamu má uvedeny základní informace:

Název - název sestavy/složky je povinnou hodnotou a zadává jej uživatel při tvorbě sestavy/složky.
Číslo - číslo sestavy přiděluje uživatel již založené sestavě.
Popis - popis sestavy je zadáván uživatelem při tvorbě sestavy.

 

 

 

Ohlášení uživatele z aplikace proběhne pomocí tlačítka Odhlásit, které se nachází v pravém horním rohu.

Vyhledání sestavy podle názvu provedeme pomocí bílého textového pole Prohledat sestavy, které se nachází v pravém horním rohu pod tlačítkem Odhlásit.

Modrý text v levé části obrazovky signalizuje aktuální pozici zvolené/označené složky nebo sestavy ve stromě.

 

sipka_help-32px

S existujícími sestavami pracujeme pomocí ikon akcí na kartě 'Domů' nebo stisknutím pravého tlačítka myší na příslušnou sestavu se otevře nabídka akcí. Více o práci s kartou 'Domů' najdete zde.