IS FP HMP - Portál finanční podpory

Portál finanční podpory

  Odhlásit se Nápověda

Vítejte na portálu finanční podpory hlavního města Prahy.

Na tomto portálu najdou občané kompletní přehled o finanční podpoře (dotacích a grantech) nabízené a poskytnuté prostřednictvím Magistrátu hl.m. Prahy (dále jen MHMP).

Cílem tohoto portálu je zejména:

 • informovat veřejnost o možnostech získání finanční podpory v rámci jednotlivých grantových oblastí MHMP a
 • umožnit žadatelům o finanční podporu podat žádost o finanční podporu.

Vybraná část informací ze systému IS FP HMP je v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zpřístupněna na tomto portálu.

MHMP zpracovává se souhlasem uživatelů jejich kontaktní údaje pro účely vzniku, správy a ukončení smluvních vztahů. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě oprávněných zájmů, pro plnění uzavřených smluv a plnění právních povinností.

 • Zaregistrujte se
  • pro stažení a podání žádosti o finanční podporu je nutné se od roku 2020 zaregistrovat, volba „Registrace uživatele“ (první volba v levém menu).
 • Přihlaste se
  • Volba „Přihlášení“ (volba v pravém horním rohu).
 • Zaregistrujte žadatele (subjekt) o finanční podporu
  • přihlášený uživatel zvolí "Moji žadatelé" (levé menu).
  • tlačítkem "+ Přidat" (v pravém horním rohu nad Seznam žadatelů uživatele) otevřete formulář pro založení žadatele, za kterého následně provedete uložení žádosti o finanční podporu.
  • volbou „Editovat“ (detail Žadatele, záložka Žadatel) se zobrazí položky pro vyplnění údajů o žadateli.

   Poznámka: je doporučeno vyplnit a udržovat všechny dostupné údaje o žadateli (subjektu) aktuální, protože některé z těchto údajů jsou automaticky plněny do formuláře žádosti.

  • po vyplnění údajů zvolte „Uložit“ nebo pro návrat na předchozí stránku „Uložit a zpět“.
 • Zvolte oblasti pro nabídku formulářů žádostí o finanční podporu
  • na detailu žadatele v záložce "Preferované oblasti" tlačítkem "Vybrat" nastavte všechny oblasti, ze kterých se vám mají nabízet formuláře žádostí o finanční podporu.

   Poznámka: jakmile nastane termín zveřejnění formuláře žádosti o finanční podporu z preferované oblasti, na záložce "Formuláře ke stažení" se tento formulář nabídne ke stažení.

 • Uložte, vyplňte a podejte formulář
  • Off-line formulář ve formátu ZFO
   • na detailu žadatele ze záložky "Formuláře ke stažení" klikněte na volbu "Stáhnout“ (volba v posledním sloupci tabulky) a uložte odpovídající formulář žádosti do svého počítače. Pro otevření a vyplnění formuláře je nutné mít v počítači s operačním systémem Windows, instalovánu aplikaci Software602 Form Filler (ke stažení zde).. Formulář vyplňte a zkompletovaný formulář odešlete tlačítkem "Podat na Magistrát hl. m. Prahy" (volba na konci formuláře).
  • On-line formulář
   • na detailu žadatele ze záložky "Formuláře ke stažení" klikněte na volbu "Otevřít“ (volba v posledním sloupci tabulky). Otevření a vyplnění můžete provést při používání operačního systému Windows v prohlížeči Internet Explorer, Edge, Firefox nebo Chrome. Při používání MacOS můžete otevřít a vyplnit v prohlížeči Chrome nebo Safari. Formulář vyplňte a zkompletovaný formulář odešlete tlačítkem "Odeslání elektronické žádosti na MHMP" (volba na konci formuláře).

    Poznámka: při vyplnění a podání formuláře postupujte prosím podle pokynů vydaných příslušným odborem MHMP.

  Po úspěšném elektronickém podání se do off-line formuláře žádosti nahraje „kód podání“ (ve formě čárového kódu na první straně formuláře pod nadpisem) a „potvrzovací věta“ (potvrzení o elektronickém podáním žádosti na poslední straně formuláře) o úspěšném podání včetně data a času podání. Každý úspěšně elektronicky podaný off-line formulář (ZFO) se zaeviduje v profilu žadatele a bude dostupný ke stažení přes volbu v menu „Moje žádosti“ popř. na detailu žadatele v záložce „Podané formuláře“.

 • osobu, která má být přiřazena k profilu žadatele, nejdříve vyzvat k registraci vlastního uživatelského účtu, pokud se tak nestalo již dříve;
 • správce profilu žadatele (správce = zakladatel účtu žadatele) otevře detail žadatele ze seznamu "Moji žadatelé" a na záložce "Oprávněné osoby" zvolí tlačítko Přidat;
 • zadáním emailové adresy přidávané osoby, dojde ověření existence účtu v portálu a případně ke spárování profilu žadatele s uživatelským účtem požadované osoby.
- Magistrát hlavního města Prahy, ASD Software, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.