IS FP HMP - Portál finanční podpory

Portál finanční podpory

  Odhlásit se Nápověda

Vítejte na portálu finanční podpory hlavního města Prahy.

Na tomto portálu najdou občané kompletní přehled o finanční podpoře (dotacích a grantech) nabízené a poskytnuté prostřednictvím Magistrátu hl.m. Prahy (dále jen MHMP).

Cílem tohoto portálu je zejména:

 • informovat veřejnost o možnostech získání finanční podpory v rámci jednotlivých grantových oblastí MHMP a
 • umožnit žadatelům o finanční podporu podat žádost o finanční podporu.

Vybraná část informací ze systému IS FP HMP je v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zpřístupněna na tomto portálu.

MHMP zpracovává se souhlasem uživatelů jejich kontaktní údaje pro účely vzniku, správy a ukončení smluvních vztahů. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě oprávněných zájmů, pro plnění uzavřených smluv a plnění právních povinností.

 • Zaregistrujte se
  • pro zobrazení, stažení a podání žádosti o finanční podporu je nutné se zaregistrovat, volba „Registrace uživatele“ (první volba v levém menu).
 • Přihlaste se
  • Volba „Přihlášení“ (volba v pravém horním rohu).
 • Zaregistrujte Žadatele (subjekt) o finanční podporu
  • přihlášený uživatel zvolí "Moji žadatelé" (levé menu).
  • tlačítkem "+ Přidat" (v pravém horním rohu nad Seznam žadatelů) otevřete formulář pro založení žadatele.
  • uživatel naplní údaje o Žadateli (subjekt žádající o finanční podporu). Pro automatizované vyplnění údajů dle zadaného IČO může uživatel využít volbu "Načíst údaje z ARES"
  • Poznámka: je doporučeno vyplnit a udržovat všechny dostupné údaje o Žadateli (subjektu) aktuální, protože některé z těchto údajů jsou automaticky plněny do formuláře žádosti.

  • po vyplnění údajů zvolte „Uložit“ nebo pro návrat na předchozí stránku „Uložit a zpět“.
 • Zvolte preferované oblasti pro nabídku formulářů žádostí o finanční podopru
  • na detailu žadatele v záložce "Preferované oblasti" tlačítkem "Vybrat" nastavte všechny oblasti, ze kterých se vám mají nabízet formuláře žádostí o finanční podporu. Po výběru oblastí je nutné záložku "Preferované oblasti" uložit volbou "Uložit".
  • Poznámka: jakmile nastane termín zveřejnění formuláře žádosti o finanční podporu z preferované oblasti, na záložce "Formuláře ke stažení" se tento formulář nabídne ke stažení.

 • Otevřete, uložte, vyplňte a podejte formulář
  • Off-line formulář ve formátu ZFO
   • na detailu žadatele ze záložky "Formuláře ke stažení" klikněte na volbu "Stáhnout“ (volba v posledním sloupci tabulky) a uložte odpovídající formulář žádosti do svého počítače. Pro otevření a vyplnění formuláře je nutné mít v počítači s operačním systémem Windows, instalovánu aplikaci Software602 Form Filler (ke stažení zde).. Formulář vyplňte a zkompletovaný formulář odešlete tlačítkem "Podat na Magistrát hl. m. Prahy" (volba na konci formuláře).
  • On-line formulář
   • na detailu žadatele ze záložky "Formuláře ke stažení" klikněte na volbu "Otevřít“ (volba v posledním sloupci tabulky). On-line formulář se otevře na nové záložce aktuálně používaného prohlížeče. On-line formuláře je možné průběžně ukládat tlačítkem "Uložit na portál" přímo v hlavičce příslušného formuláře. Uložené on-line formuláře jsou uživateli dostupné přes volbu v menu "Moje žádosti" popř. na detailu žadatele v záložce "Rozpracované a podané formuláře". Vyplněný a zkompletovaný formulář odešlete tlačítkem "Odeslání elektronické žádosti na MHMP" (volba na konci formuláře).

    Poznámka: při vyplnění a podání formuláře postupujte prosím podle pokynů vydaných příslušným odborem MHMP.

  Po úspěšném elektronickém podání se do formuláře žádosti nahraje „kód podání“ (ve formě čárového kódu na první straně formuláře u nadpisu) a „potvrzovací věta“ (potvrzení o elektronickém podáním žádosti na poslední straně formuláře) o úspěšném podání včetně data a času podání. Každý úspěšně elektronicky podaný formulář se zaeviduje v profilu žadatele a bude dostupný ke stažení přes volbu v menu „Moje formuláře“ popř. na detailu žadatele v záložce „Rozpracované a podané formuláře“.

  Výše uvedenými kroky je formálně dokončeno elektronické odeslání žádosti na MHMP.

 • Dále je nutné doručit podepsanou verzi formuláře žádosti o dotaci jednou z následujících možností:
  • Písemnou formou a to vytištěním vygenerovaného formuláře PDF (z online podání) či PDF/ZFO (z offline podání), podepsáním a doručením formuláře (osobně či korespondenčně) na podatelnu MHMP, nebo
  • Elektronickou formou a to zasláním vygenerovaného formuláře PDF či ZFO prostřednictvím datové schránky žadatele do datové schránky HMP (48ia97h), nebo
  • Elektronickou formou a to připojením elektronického podpisu k vygenerovanému formuláři PDF či ZFO a zaslání elektronicky podepsaného formuláře PDF či ZFO na e-podatelnu MHMP (posta@praha.eu).

 • osobu, která má být přiřazena k profilu žadatele, nejdříve vyzvat k registraci vlastního uživatelského účtu, pokud se tak nestalo již dříve;
 • správce profilu žadatele (správce = zakladatel účtu žadatele) otevře detail žadatele ze seznamu "Moji žadatelé" a na záložce "Oprávněné osoby" zvolí tlačítko Přidat;
 • zadáním emailové adresy přidávané osoby, dojde k ověření existence účtu v portálu a případně ke spárování profilu žadatele s uživatelským účtem požadované osoby.
- Magistrát hlavního města Prahy, ASD Software, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.