IS FP HMP - Portál finanční podpory

Portál finanční podpory

  Odhlásit se Nápověda

Portál finanční podpory hlavního města PrahyNa Portálu finanční podpory hlavního města Prahy najdou občané kompletní přehled o dotacích a grantech poskytnutých prostřednictvím Magistrátu hl.m. Prahy (dále jen MHMP). Portál plynule navazuje na portál MHMP, a to především na jeho oblast Dotace a Granty.

Cílem tohoto portálu je prezentovat vybrané informace o evidovaných žádostech a o grantech, dotacích či darech, poskytnutých jednotlivým subjektům, v jednoduché a přehledné podobě. Informace, prezentované na Portálu finanční podpory, jsou přebírány z databáze systému IS FP HMP, který slouží potřebám MHMP.

Tento informační systém používají odpovědní pracovníci všech grantových oblastí, které poskytují dotace, granty a dary (dále jen granty) z prostředků hlavního města Prahy, a to i v případě dílčí spoluúčasti hlavního města Prahy. Údaje také využívají pracovníci odboru finančních kontrol MHMP a odboru mimořádných kontrol MHMP.

Data z informačního systému FP HMP jsou následně zpracována pomocí SQL a OLAP technologií a prezentována na tomto portálu ve formě tabulek i multidimenzionálních datových kostek.

  • portál obsahuje údaje od roku 2006, tyto údaje jsou pravidelně 1x denně aktualizovány
  • vybraná část informací ze systému IS FP HMP je v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zpřístupněna na internetu

Připomínky k vzhledu a obsahu tohoto Portálu finanční podpory z řad veřejnosti jsou vítány. V případě zjištění nesouladu v prezentovaných údajích žádáme dotčené subjekty o nahlášení nesrovnalostí na kontaktní adresu.

- Magistrát hlavního města Prahy, ASD Software, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.