Seznam kostek

 
Popis : Základní informace o poskytnutých grantech na MHMP
Zpracovávané období : 2006 - 2017
Aktualizace dat : 23.08.2017
Zpracování dat : 26.03.2014
Sledované položky : Adresa žadatele, Datum schválení, Dotační oblast, Právní forma, Rok trvání projektu, Schváleno kým, Stav
Sledované hodnoty : Počet projektů, Předpokládané celkové náklady, Požadovaná částka, Celkem přiděleno

Site

Home