Dotační a grantový portál hlavního města Prahy

Dotace a granty MHMP: Grantový portál: Statistika
           
Uživatelské statistiky - režim prohlížení
 
V této části je seznam připravených sestav, které se zobrazí po kliknutí na uvedený název sestavy. Pokud je v seznamu zobrazen symbol složky (se znaménkem + před ikonou) kliknutím na tento řádek se otevře příslušná skupina sestav. Po vybrání požadované sestavy je možné v některých případech připravenými parametry specifikovat výslednou podobu sestavy.  


 Site

Home